På den här sidan finns alla fakta om vävprogrammet WeavePoint.


Här finns beskrivning av de tre programmen:


   Standard

   Mini

   Complex Drafting


I Programhistorik listas de viktigaste nyheterna.


Startsida


Programhistorik


Demoprogram


Namnet WeavePoint och WeavePoint-logotypen är B.T. Myhres varumärken.


Den officiella hemsidan är

www.weavepoint.com


Martinsson & Eriksson är återförsäljare av WeavePoint i Sverige och Danmark.

www.m-e.seComplex Drafting Historik

Här finns de viktigaste nyheterna. En del mindre justeringar är inte listade.

Nytt i version 7


7.0.0.0 - februari 2020

En del nya funktioner och framför allt med kommandon som man känner igen från den senaste versionen av Standard finns nu inlagda.


Menyer och Verktygsfält arrangerade som i WeavePoint 7/8 Standard


Uppdaterat Redigera färger - Verktygsmeny tillagd


Anteckningar - snabbknappen visar om det finns text


Tillagt Redigera|Beskär


Skrivarinställningar

Val av skrivare direkt vid Skriv ut.

______________________________________________________


Senaste version 6.0.3.0 - 2017


6.0.1.0 - februari 2007

I Mina dokument skapas en ny folder - WeavePoint med Exempelmappen


6.0.0.6 - augusti 2006

Tillagt: Visa/Dölja mönstersolvningen


6.0.0.2 - april 2006

Tillagt: Spara Inredning som PNG-bild


Bmp-filer används inte längre när man sparar i Mönster. En ny slags fil med tillägget *.wbp sparas samtidigt som wpo-filen. Den sparas endast om mönstret överskrider 128 skaft.


6.0.0.0 - november 2005

Max antal mönsterskaft ökat till 128.


Granska och Avbryt tillagt i:

Klistra in Special.

Tromp as Writ

Stygnstorlek

Svepa runt dragnota

Infoga i mönstersolvning


Ångra tillagt i Redigera-menyen.


Ny standard palett med fler färger, samma som i Standard 6.


L, P och D för att välja Linje, Penna och för att växla mellan Inredning och Mönster

Snabbkommando: Ctrl-N


Anteckningsfönstret kan ligga kvar öppet på skärmen medan man arbetar med ett mönster och dess storlek kan ändras.


Om man i liftplanen markerar ett område som är mindre än hela bredden på liftplanen och därefter använder Upprepa kommer endast det markerade området att upprepas.


Svepa liftplan kan användas på enbart en del av liftplanen, om man har markerat en del av liftplanen.


Visa flätning förbättrat.Med standardpaletten får vita trådar ljust grå färg för att synas bättre mot vit bakgrund.


Fler val under Inredningar|Varpfärger/Inslagsfärger.

Storleken på markerat område visas på statusraden

______________________________________________________


5.4.4.1 - juli 2003

Snabbkommandon: Ctrl+O, Ctrl+S


5.4.2, 5.4.3 - november 2002

Komprimera förbättrat.

Palettstorleken sparas i filen. Det underlättar om man arbetar med färgställningar.


5.4.1 - september 2001

Snabbknapp till Inställningar.


Inställningar, tillagt:

Trådar med konturer

Skaft 1 uppe/Trampa 1 till höger

Skaft 1 nere/Trampa 1 till vänster


S och M tangenterna för att växla mellan Penna, Linje och Markera.


Scroll upp och ned i Inredning.


Export, tillagt:

Spara bindemönster som bmp-bild. Kan därefter öppnas i Wpo. Användbart för att se om ett mönster från CD kan vävas på vanlig vävstol.


Tromp As Writ, tillagt:

Byta varpfärger och inslagsfärger


5.4.0 - juni 2001

Complex Drafting kommer som Windowsversion


Handbok och nya exempel - sept 1999 till VÄV 99 i Malmö


4.2 - DOS-version - mars 1997

Den första versionen av WeavePoint Complex Drafting.1996 i september är första testversionen av Complex Drafting färdig.


1994 - Åsas första kontakter med Bjørn Myhre om ett program som skulle kunna använda flera skaftgrupper.