På den här sidan finns alla fakta om vävprogrammet WeavePoint.


Här finns beskrivning av de tre programmen:


   Standard

   Mini

   Complex Drafting


I Programhistorik listas de viktigaste nyheterna.


Startsida


Programhistorik


Demoprogram


Namnet WeavePoint och WeavePoint-logotypen är B.T. Myhres varumärken.


Den officiella hemsidan är

www.weavepoint.com


Martinsson & Eriksson är återförsäljare av WeavePoint i Sverige och Danmark.

www.m-e.seStandard historik

Här finns de viktigaste nyheterna. En del mindre justeringar är inte listade.


Nytt i WeavePoint 8


Version 8.1.0.0 november 2020


Omforma Partimönster bindning

Nya namn på binderapporterna: Stramalj 1 (tidigare Myggtjäll),
Stramalj 2 (tidigare Stramalj),
Språngdräll/Myggtjäll (tidigare Språngdräll).

Man kan Klistra in i binderapporterna.


Partimönster inredning

I mönstret ändras enbart de diagram som finns i nyckeln.


Palett

Vid Nytt kan man välja mellan olika paletter.


Alternativ|Inställningar|Positioner

Separata val för garnfärger i solvning och trampning.

OBS: vid utskrift skrivs allt ut med eller utan färger.


Alternativ|Inställningar|Visa som Binding

Man kan välja från vilken varptråd/inslag visningen ska börja.


Anteckningsfönstret

Storlek och placering sparas i filen.

Redigera|Rensa|Allt: Behåller de anteckningar man gjort.


Byta mellan uppknytning/trampning och liftplan

När man klickar på genvägen för att byta från uppknytning/trampning till liftplan frågas om man vill spara mönstret. Visas endast om man har bockat för ”Visa alla varningstexter” i Inställningar.


Gå mellan Inredning och Mönster

Frågas om man vill reducera till en rapport eller behålla hela mönstret.Version 8.0.2.0 oktober 2018

Verktyg|Uppknytning special:

Två nya val – Rita kypert från trampa 1 och Vänd diagonal.


8.0.1.1 - september 2017

Lagt till bokstäver A-Z som symboler.

Ny exempelmapp – Exempel Standard 8Version 8.0.0.0 – 8.0.0.6 januari 2017 – april 2017


Visa flotteringar

Flotteringar visas i bindemönstret med avvikande färg.


Varpordning

Till ett mönster kan man nu konstruera och analysera en varpordning. Det man lagt in i mönstret visar sig i varpordningen och de färger och trådar man lagt till i varpordningen visar sig i mönstret.


Markera

Nya och utökade funktioner.


Partimönsterfunktionerna har fått nya namn för att göra tydligare hur man arbetar med dem.

Partimönster 1 - Partimönster inredning

Partimönster 2 - Partimönster bindning - nya funktioner


Redigera Färger

Knappar för att kopiera översta raden med garninfo till önskad rad.


Skrivarinställningar

Val av skrivare direkt vid Skriv ut.


Nya ikoner på verktygsfältet.

______________________________________________________Sista version 7.2.1.5 - 2016


7.2.0.0 - november 2013

Nytt: Konstruera dubbelbredd

Nytt i Omforma|Utöka: Utöka vald del i solvning/trampning.


7.1.2.0 - april 2013

Inställningar. Nytt val: Eget val av index 6 (den röda färgen) i Standardpaletten.


7.1.1.1 - mars 2013

Drag and Drop i solvning och trampning. Enkelt att arrangera om skaft och trampor med bindemönstret bibehållet. När skaften och tramporna flyttas ändras uppknytningen.


7.1.0.0 - oktober 2012

Ångra det som ritats upp till 16 steg bakåt.

Återställa stegvis det som ångrats.


Infoga och ta bort trådar med valt intervall

Infoga tomma varptrådar i en färdig solvning


7.0.1.0 - april 2011

Inställningar. Nytt val: Fyll inredningen med siffror (på skärmen)


Tyginställningar: Nytt val: Börja tygvisningen från jämn tråd och inslag.


7.0.0.0 - september 2010

Se bilder på nyheter HÄR


Öppna med miniatyrer. Se bilder av mönstren.


Garndialog där man kan ge varje garn ett namn och bestämma dess färg och kvalitet.


Man kan också välja vilken symbol som ska användas i solvningen och trampningen.


Visa tyget med varpeffekt, inslagseffekt eller som dubbelväv.

Tyget visas med tunna och tjocka trådar, mellanrum mellan trådarna och mönsterinslag, så som man bestämt i garndialogen.


Använda garnets färger i solvordning och trampordning. Färger och symboler kan kombineras.


Inredningar|Fyll med färger: Nytt och utökat sätt att välja färger på varp och inslag.


Verktyg|Vänd tyget: Visar tygets baksida.


Skriv ut: Skriv ut flera kopior.


Använd PageUp/PageDown knapparna för att gå 3 steg i zoom.


Omforma|Utöka: Förstora mönstret.


Verktyg|Spegla liftplan.


Öppna png-bilder. Fungerar på samma sätt som öppna bmp-filer.


Verktygsknappen för Anteckningar är tom om det inte finns någon skrivet i Anteckningar.

______________________________________________________


6.4.1.1 - februari 2008

Tillagt i Klistra in special:

Färg: Man kan nu välja färg på de varptrådar/inslag som klistras in.


6.4.0.0 - juni 2008

Se bilder på nyheter HÄR


Man kan visa rapporten (eller en vald del av mönstret) som bindning i vitt och valfri färg.


Med Klistra in special kan man välja att klistra in kopian Transparent.
Det betyder att enbart de fyllda (markerade) rutorna klistras in.


Val att visa siffror vid stödlinjerna.


Skriv ut med inredning:

Man kan välja storlek på rutorna.

Man kan välja att lägga varptrådarnas färger i solvningen.

Man kan välja att skriva ut siffror vid stödlinjerna.


Spara Inredning som PNG-bild:

Nu med upp till 60 pixlar/ruta


6.2.3.1 - oktober 2007

I Biblioteket finns nu Dimai 1 och Dimai 2


6.2.3.0 - maj 2007

En del ändringar för att bättre anpassa programmet till Vista.


version 6.2.1.2 - februari 2007

Biblioteket i Partimönster 2 nu på svenska.


Hjälpfilerna anpassad till Vista.

I Mina dokument skapas en ny folder - WeavePoint med Exempelmappen


Version 6.2.0.0 december 2006

Modifiera - ny funktion.

Modifiera arbetar på ett liknande sätt som Klistra in special, men enbart inom det markerade området. Förutom att förändra markeringen med Negativt, Spegla horisontellt och vertikalt, Rotera 90º och 180º kan man svepa runt det markerade ömrådet stegvis både i sid- och höjdled. Modifera kan användas både i Mönster och Inredning.


Upprepa.

Dialogrutan är gjord tydligare. När Fyll mönstret är markerad är de val som inte kan väljas gråmarkerade, istället för att som tidigare vara osynliga.


Markera

I Mönster är nu en markerad ruta mörkare (utom vid mycket mörka färger, då den blir ljusare) för att synas bättre.


Version 6.1.2.2 oktober 2006

Tillagt kortkommando för att komma till Inställningar - Crtl+I


Version 6.1.2.0 september 2006

Infoga parallell: Tillagt Avstånd 0 - för att kunna fördubbla utan att mönstret analyseras om.


Infoga i solvning, trampning och liftplan - Tillagt valet färg.


Ta bort ur liftplan - om inte Utan färger är markerat tas även färgerna bort. Fungerar nu på samma sätt som Ta bort och delete


Version 6.1.0.5 - december 2005

Numera skrivs inte Exempelmappen över när man uppdaterar till ny version. Bra om man gjort ändringar i mönstermappen som man vill ha kvar.


Version 6.1.0.0 - september 2005

Infoga parallellt i solvningen och trampningen. Man kan infoga samma solvning/trampning, tråd för tråd, på ett valt avstånd från orginalsolvningen/trampningen. Kan bl.a användas för att konstruera en motsatstrampning.


Skriv ut inredningen med siffror - t.ex en dragnota för damastvävning.


Infoga Solvning/trampning. Välj var den solvning/trampning som läggs till ska placeras, i förhållande till den solvning/trampning man har.


Beskär. Markera ett område, den valda delen placeras i position 1:1.
Allt annat suddas.


Spara Inredning som PNG-bild. Fungerar som Skriv ut Med inredning, men sparar till en fil. Man kan välja antal pixlar per ruta, upp till 40 pixlar/ruta.


Pekaren står kvar vid varptråden/inslaget i inredningen när man använder piltangenterna för att zooma.


Version 6.0.0.9 - juni 2005

En markering tillagd på statusraden för att visa valet utan eller med färger.


Snabbknappen till Visa tyg går nu antingen till Tyg eller Tyg som garn - det val som gjordes sist i Visamenyn används.


Om pekaren ställs i solvningen eller varpfärgerna scrollas det horisontalt.


Version 6.0.0.8 - mars 2005

Anteckningsfönstrets storlek sparas.


Version 6.0 och 6.0.0.1 - april 2004

Max antal varptrådar och inslag ökat till 9600.

Max antal skaft och trampor ökat till 128.

Max storlek i Mönster ökad till 2400 varptrådar och inslag.


Granska och Avbryt lagt som val i de flesta dialogrutorna.

Ångra finns nu i de flesta menykommandon.


Stödlinjer i alla diagram. Man kan välja intervall och färg. Man kan välja att stödlinjerna ska visa rapporter.

Storleken på ett markerat område visas till vänster på statuslinjen.


Ny standardpalett med fler färger.

Som trådar finns även i Mönster.

Byta skaft/trampor tillagt i Tromp as Writ.

Lägga över kan även användas i Mönster.

Separata kommandon för analysera solvning och analysera trampor.

När man infogar eller tar bort i solvning/trampning kan man nu välja om det ska vara med eller utan färger.

Biblioteket i Partimönster utökat med bl a Summer & Winter.


Om man i liftplanen markerar ett område som är mindre än hela bredden på liftplanen och därefter använder Upprepa kommer endast det markerade området att upprepas.

Svepa liftplan kan användas på enbart en del av liftplanen, om man har markerat en del av liftplanen.


Vända varpordning tillagt. Genom att använda detta kombinerat med Negativ uppknytningen får man en rätt visad baksida.


Fler val under Inredningar|Varpfärger/Inslagsfärger.


Visa flätning förbättrat. Man kan se fler trådar än tidigare. Med standardpaletten får vita trådar ljust grå färg för att synas bättre mot vit bakgrund.


I tangentläge kan man scrolla mönstret genom att förflytta markören eller genom att trycka PgUp och PgDn.

I tangentläge används nu fler tangenter och man kan rita med upp till 24 skaft och trampor.


Tyget kan visas och skrivas ut med en garnliknande yta.

Datum och tid läggs till vid utskrift.

Spara som PNG-bild.


Anteckningsfönstret kan ligga kvar öppet på skärmen medan man arbetar med ett mönster och dess storlek kan ändras.


Hjälp-filerna är översatta till svenska.


Bmp-filer används inte längre när man sparar i Mönster. En ny slags fil med tillägget *.wbp sparas samtidigt som wpo-filen. Den sparas endast om mönstret överskrider 128 skaft.

______________________________________________________


Version 5.4.4.1 - juli 2003

Snabbkommandon: Ctrl+O, Ctrl+S


Project Planner

Snabbkommandon: Ctrl+O, Ctrl+S,Ctrl+N, Ctrl+P, Ctrl+Q,


Version 5.4.4.0 - maj 2003

Valen om skaftens och trampornas numrering och vilken varptråd/inslag som är nummer 1 kan nu sparas i filen. Även solvnotans placering sparas.


Spara inställningar förbättrad beträffande vilka val som ska användas när programmet startar eller när man väljer Nytt.


Version 5.4.3.0 - december 2002

Biblioteket i partimönster 2 ändrat.

Nu är det skarp anslutning i alla satiner. Med Diamond blir det skarp anslutning om man lägger till eller tar bort en tråd/inslag vid varje partibyte.


Komprimera förbättrat. T.ex ripsbindningar kan nu visas på ett korrekt sätt.


Palettstorleken sparas i filen. Det underlättar om man arbetar med färgställningar.


Version 5.4.0 - maj 2001

Snabbknapp till Inställningar.


Tromp As Writ:

Tillagt: Byta varpfärger och inslagsfärger.


Inställningar, tillagt:

Trådar med konturer

Skaft 1 uppe eller nere


S och M tangenterna för att växla mellan Penna, Linje och Markera.


Scroll upp och ned i Inredning.


Version 5.3.1 - november 2000

Högerklick för att återgå till Linje från markera


Version 5.3 - juni 2000

Ny partimönsterfunktion. Nu möjligt att bestämma hur varje parti ska solvas.


Tangentläge. Rita med tangenterna i solvning, trampning (liftplan) och uppknytning.


Numeriskt läge. Fyll i solvning och trampning med hjälp av siffror.


Inställningar, tillagt:

Börja solvningen från vänster.

Trampa 1 till höger eller vänster.


Version 5.2 - november 1999

Skriv ut med inredning, tillagt:

Anteckningarna kan skrivas ut under mönstret.


Redigera-meny tillagd i Anteckningar.


Project Planner kan öppnas från Alternativ.


Version 5.1e - augusti 1999

Svensk version


Version 5.1c - april 1999

Redigera|Kopiera skärmbild

Linjerna blir svarta (de är mörkt grå på skärmen).


Verktyg|Tromp as Writ, tillagt:

Kopiera trampning till solvning.


Om solvningen är dold skrivs den inte ut.


Project Planner: Uppställningen omarbetad. Sektionsvarpning tillagd. Tex och denier tillagda. Help utökad med bla. formlerna för uträkningarna.


Version 5.1a,b - februari 1999

Ny meny - Inredningar - med färdiga solvningar, trampningar och uppknytningar.


Inställningar, tillagt:

Inslagsordningen kan börja uppifrån.


Klistra in special:

Kan användas i uppknytningen.

I solvning och trampning kan en kopia klistras in förskjuten.


Version 5.01 - november 1998

Dialogruta Zoom tillagd i Alternativmenyn.


Verktyg|Redigera färger:

Möjlighet att arbeta med flera färgställningar av samma mönster.

Tillagt: Kopiera.


I Partimönster analyseras nu mönstret till minsta antal skaft och trampor.


Version 5.0 - maj 1998

WeavePoint som Windowsversion.